Ngày trở về quê mẹ Phong Điền sau bao năm xa cách, nơi mảnh đất đã in dấu chân tuổi thơ của biết bao nhiêu người con xa xứ  Phong Điền, khó ai tránh khỏi cảm xúc bồi hồi...
  *Giới thiệu:       Phong Điền là vùng đất của Thừa Thiên- Huế mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc Việt, từ công cuộc Nam tiến mở rộng bờ cõi về phương Nam cho đến quá trình xây dựng, phát triển và chống ngoại...
  Trải qua gần 500 năm  lập làng lấy xã hiệu, làng Vĩnh Xương cũng là nơi sinh ra nhiều bậc khoa cử. Ngay từ khoa thi Hương năm 1841 đã có cụ Nguyễn Gia Thiện đỗ cử nhân, đến năm 1846 có cụ Nguyễn Gia Tú, năm 1848 có cụ Nguyễn Thế Toàn,...

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • Văn Hóa Miền Trung
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • Làng Vĩnh Xương
 • Làng Thế Chí Tây
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Làng Lương mai
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Làng Đại Lộc
 • BQL Làng cổ Phước Tích

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 23
Tổng truy cập: 1.136.748