Ngày trở về quê mẹ Phong Điền sau bao năm xa cách, nơi mảnh đất đã in dấu chân tuổi thơ của biết bao nhiêu người con xa xứ  Phong Điền, khó ai tránh khỏi cảm xúc bồi hồi...
  *Giới thiệu:       Phong Điền là vùng đất của Thừa Thiên- Huế mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc Việt, từ công cuộc Nam tiến mở rộng bờ cõi về phương Nam cho đến quá trình xây dựng, phát triển và chống ngoại...
  Trải qua gần 500 năm  lập làng lấy xã hiệu, làng Vĩnh Xương cũng là nơi sinh ra nhiều bậc khoa cử. Ngay từ khoa thi Hương năm 1841 đã có cụ Nguyễn Gia Thiện đỗ cử nhân, đến năm 1846 có cụ Nguyễn Gia Tú, năm 1848 có cụ Nguyễn Thế Toàn,...

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • Làng Lương mai
 • Làng Đại Lộc
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Làng Vĩnh Xương
 • Làng Thế Chí Tây
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 52
Tổng truy cập: 976.500