22/032015

Thông báo của Ban Khuyến học

Lượt xem: 2343

              HĐH Huyện Phong Điền                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

               Ban khuyến học                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                           Tp.HCM ngày 21 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

 (V/v: Cung cấp danh sách học sinh/sinh viên thuộc diện nhận quà học bổng từ Ban khuyến học HĐH Huyện Phong Điền năm 2015)

§                        Căn cứ vào sự thống nhất của ban khuyến học và của ban chấp hành HĐH Huyện Phong Điền;
       Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của ban khuyến học đã được ban hành sơ bộ;

   Để chương trình trao quà khuyến học năm học 2014-2015 được thực hiện đúng thời gian vào dịp họp mặt mừng xuân Ất Mùi 2015 của HĐH Huyện Phong Điền vào ngày 05/4/2015, ban khuyến học xin thông báo với ban chấp hành của các HĐH làng trực thuộc HĐH huyện Phong Điền tại TP.HCM và các vùng lân cận TP.HCM, hãy nhanh chóng đăng ký danh sách và nộp thông tin đơn xin cấp học bổng khuyến học theo mẫu đính kèm.
        Hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 28.03.2015.

        Đối tượng và tiêu chí xét duyệt trao quà khuyến học:

        1. Đối tượng hưởng học bổng: Là học sinh/sinh viên đang học tập và sinh sống tại Tp.HCM và vùng lân cận.

        2. Tiêu chí xét duyệt dựa trên các căn cứ sau đây:

·         Học sinh/sinh viên có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt khó khăn;

·         Học sinh/sinh viên có các thành tích đặc biệt nổi trội đạt học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia trở lên;

·         Trúng tuyển hệ đại học chính quy vào các trường Đại học công lập tại TP.HCM.

    Đề nghị ban chấp hành của các HĐH làng trực thuộc HĐH huyện Phong Điền tại TP.HCM và các vùng lân cận TP.HCM cung cấp danh sách và nộp đơn đúng thời gian quy định.

          Mọi thông tin chi tiết gửi và liên hệ:   Ông Lê Hồng Phong – Phụ trách ban khuyến học

Email: hongphongtc@gmail.com

Tel    : 0948758855

         Trân trọng./.                             T/M: Ban khuyến học HĐH Huyện Phong Điền

---------------------------------------------------------------------------------


             HĐH Huyện Phong Điền                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                Ban khuyến học                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN TRỢ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC

 

Kính gởi: …………………………………………………………………………………………..

Họ và tên học sinh/sinh viên: ………………………………………………………………………

Giới tính:……………………. Đang học trường:……………………….. tại…………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………….Email:………………………………………………………

Tên Cha:……………………………….Nghề nghiệp­­­­: …………………………………………..

Tên Mẹ:………………………………..Nghề nghiệp­­­­: ……………………………………………

Họ và tên người nuôi dưỡng hoặc liên hệ (Ông Bà, Cha Mẹ, Chú Dì v.v…)

…………………………………………………………………………………………………...

Tình trạng kinh tế gia đình: ……………………………………………………………………...

 

Tp.HCM, ngày……… tháng……………năm………………

 

 

Ký tên

 

 

Cập nhật ngày Chủ Nhật, 22/03/2015

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Hồng Vân Vào lúc 02:34 - 23/03/2015 Xem lại thủ tục này. Không biết thành viên ban khuyến học nào mạnh dạn đến gặp các phụ huynh

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Đại Lộc
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Làng Lương mai
 • Làng Thế Chí Tây
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Làng Vĩnh Xương
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 5
Tổng truy cập: 1.351.629