23/112013

Thơ: Anh về Ô - Lý

Lượt xem: 2578
Anh về Ô - Lý cứ về
Cơn gió ở lại bốn bề thông reo
 
Tà dương xô ngã bóng chiều
Xô nghiêng dáng núi phiêu diêu em chờ
Anh về em dệt vần thơ
Cung thương là nhớ điệu chờ vẫn mong
 
Ân tình mấy thuở cân đong
Mỗi câu trăm dấu mỗi dòng ngàn yêu.
 
2. Anh về em thả tiếng tiêu
Nhờ mây chở mãi phía chiều anh qua
Gửi thêm nửa khuyết hằng nga
Ô Lâu1 – Cố xứ2 trăng ngà tình em.
Cập nhật ngày Thứ bảy, 23/11/2013

Liên kết hội đồng hương

 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Làng Thế Chí Tây
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Làng Đại Lộc
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • Đồng Hương Điền Hải
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Làng Lương mai
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Làng Vĩnh Xương
 • Làng Kế Môn Sài Gòn

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 14
Tổng truy cập: 1.088.682