PHẦN THỨ NHẤT (TIẾP THEO)     KHOÁNG SẢN   Vùng đất Phong Điền có tiềm năng về khoáng sản, phân bố cả ở vùng đồi núi và đồng bằng. Các loại khoáng sản gồm nhiên liệu, kim loại, cát thạch anh, đá vôi, nước...
  ĐỊA CHÍ PHONG ĐIỀN   (Loạt bài  giới thiệu về quê hương Phong Điền)         Bài 1 : Giới thiệu sách “Địa Chí Phong Điền”            Tôi và bạn cùng là người Thừa Thiên - Huế…nói...

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Vĩnh Xương
 • Làng Đại Lộc
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • Làng Lương mai
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Làng Thế Chí Tây
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • BQL Làng cổ Phước Tích

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 16
Tổng truy cập: 1.159.850