PHẦN THỨ NHẤT (TIẾP THEO)     KHOÁNG SẢN   Vùng đất Phong Điền có tiềm năng về khoáng sản, phân bố cả ở vùng đồi núi và đồng bằng. Các loại khoáng sản gồm nhiên liệu, kim loại, cát thạch anh, đá vôi, nước...
  ĐỊA CHÍ PHONG ĐIỀN   (Loạt bài  giới thiệu về quê hương Phong Điền)         Bài 1 : Giới thiệu sách “Địa Chí Phong Điền”            Tôi và bạn cùng là người Thừa Thiên - Huế…nói...

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Vĩnh Xương
 • Làng Đại Lộc
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Làng Lương mai
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Làng Thế Chí Tây
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 24
Tổng truy cập: 1.136.726