PHẦN THỨ NHẤT (TIẾP THEO)     KHOÁNG SẢN   Vùng đất Phong Điền có tiềm năng về khoáng sản, phân bố cả ở vùng đồi núi và đồng bằng. Các loại khoáng sản gồm nhiên liệu, kim loại, cát thạch anh, đá vôi, nước...
  ĐỊA CHÍ PHONG ĐIỀN   (Loạt bài  giới thiệu về quê hương Phong Điền)         Bài 1 : Giới thiệu sách “Địa Chí Phong Điền”            Tôi và bạn cùng là người Thừa Thiên - Huế…nói...

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Đại Lộc
 • Làng Vĩnh Xương
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Làng Thế Chí Tây
 • Làng Lương mai

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 16
Tổng truy cập: 1.203.483