- Căn cứ nội dung bản Điều lệ của hội Đồng hương huyện Phong Điền ban hành  ngày 01/11/2013     - Căn cứ vào biên bản buổi họp ban Chấp hành hội Đồng hương huyện ngày 03/11/2013 Chính thức ban hành bản...

Liên kết hội đồng hương

 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Làng Thế Chí Tây
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Làng Lương mai
 • Làng Vĩnh Xương
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Làng Đại Lộc
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 9
Tổng truy cập: 1.350.805