PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI Nhân ngày Họp mặt Xuân Ất Mùi 2015     -Kính thưa quý lãnh đạo huyện nhà Phong Điền -Kính thưa quý vị lão thành trong ban liên lạc đồng hương huyện Phong Điền tiền nhiệm -Kính thưa quý đại biểu...

Liên kết hội đồng hương

 • HĐH Mỹ Xuyên Cang
 • Làng Đại Lộc
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Làng Thế Chí Tây
 • Văn Hóa Miền Trung
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Làng Lương mai
 • Làng Vĩnh Xương
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • Đồng Hương Điền Hải

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 5
Tổng truy cập: 1.350.811