Điều lệ Hội đồng hương - Căn cứ bản Điều lệ của Ban Liên lạc Đồng hương huyện Phong Điền ban hành ngày 10/12/2011, - Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 04/5/2013 của Ban Liên lạc Đồng hương về quyết định đổi mới tổ chức...

Liên kết hội đồng hương

 • Văn Hóa Miền Trung
 • Đồng Hương Điền Hải
 • Làng Kế Môn Sài Gòn
 • Làng Lương mai
 • Làng Thế Chí Tây
 • BQL Làng cổ Phước Tích
 • Hội ĐH Làng cổ Phước Tích
 • Làng Đại Lộc
 • Trang thông tin điện tử Huyện Phong Điền
 • Đồng Hương Làng Ưu Điềm
 • Làng Vĩnh Xương
 • HĐH Mỹ Xuyên Cang

HĐH P.Điền trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 9
Tổng truy cập: 1.350.757